Задължителна предучилищна подготовка от 5 годишна възраст

От следващата учебна година предучилищната подготовка става задължителна за всички деца, навършили 5 години.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов сподели мнението, че въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас ще допринесе за намаляването на необхванатите и отпадащи от училище деца, както и за социализиране на децата, включително и на тези, за които българският език не е майчин. Според приетият проектозакон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, промените трябва да влезат в сила от септември.

продължава>
 

Първата в България учебна биоферма отваря врати през юни

Учебна биофермаПървата в България учебна биоферма отваря врати в 11 часа на 4 юни 2010 година (петък) в Агроекологичния център на Аграрния университет в Пловдив.

„Слънчева градина”, както се нарича фермата, стана възможна по проекта „Изграждане на учебна ферма за биологично земеделие”, финансиран от Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

продължава>
 

Близо 15% от децата са посещавали детски ясли през 2009

Към края на 2009 година в страната функционират 701 самостоятелни детски ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 26 952 места в тях. От тях, в дневни ясли местата са 26 466, а в седмични – 486. В градовете детските ясли са 581 с 24 673 места, а в селата – 120 с 2 279 места, отчита Националният статистически институт.

продължава>
 

Плащаме за детска градина дори и при отсъствие по болест

детска градинаС влизане на новата Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в сила (от 1 март) родителите на децата в детските градини заедно с по-високите такси ще бъдат задължени да плащат и вид "абонамент" в дните, когато децата им отсъстват по болест. Този "абонамент" ще бъде в размер 50 на сто от таксата за месеца, независимо от факта, че детето е отсъствало по болест и затова има официални медицински документи.

продължава>
 


Страница 10 от 16

Детски градини и ясли