Детски градини и ясли София В полите на Витоша 25 Обединено детско заведение (ОДЗ)
Детски градини и ясли

25 Обединено детско заведение (ОДЗ)

Местоположение с GoogleMaps
Адрес: ул. "П. Д. Петков" № 15 основна сграда
Тип детска градина: ОДЗ София
Ясли (яслена група): Да
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Лице за контакт: Златка Уливерова
Тел.: 9977047

В подножието на Люлин планина ,само на 10 км. от София сред зеленина и слънце се намира Район Банкя - известен балнеолечебен и национален център за рофилактика на сърдечни заболявания.
Единственото ОДЗ 25 е общинска собственост и функционира в две сгради:

в основна сграда на ул." Петко Д.Петков " № 15

І-ва група, ІІ-ра и ІI-А групи, ІV - подготвителна група

Филиал на ул. "Восток 2" № 4 - В тази сграда ще функционират

I -ясла, II ясла, І-ва група, ІІІ-та група

И двата двора са с богата растителност. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на необходимите условия за функциониране на ОДЗ 25 като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и нтегриране на неговите активности. Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата. Организирани са допълнителни педагогически дейности- английски език, народни , модерни танци и плуване, които се заплащат от родителите.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за училище по
програми одобрени от МОН. Учители, педагог и медицински сестри имат добра теоретична и методическа подготовка. Осигуряват творческа среда за
самостоятелна изява на децата, свобода в избора им на общуване, дейности, лична автономност.
Семейството и детската градина са партньори в гражданското образование на децата. Осъществява се реално взаимодействие и участие на родителите във възпитателно- образователния процес. В учреденото настоятелство"Щастливо детство" се обсъждат и решават въпроси, свързани с цялостната дейност на детското заведение.
За възпитаване на общочовешки ценности, самоизява и проява на творчество съвместно с родителите организираме театрални постановки, празници,
развлечения и екскурзии.
Родителите се запознават с резултатите от възпитателно-образователната ни работа чрез родителски кътове, ден на отворени врати, тематични дни и открита практика.
ОДЗ 25 работи със Сдружение "Усърдие" по проект "Заедно в компютърния свят".


Дата на добавяне: 2009-07-01 16:52:55    Посещения: 2449
RSS Feeds

Детски градини и ясли