Детски градини и ясли

Жирафче - Частна детска градина


Адрес: жк Лозенец, улица "Бабуна планина",номер 2А
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не

141 ЦДГ Славейкови поляни


Адрес: ул. Света гора № 33
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не

19 ЦДГ Св. София


Адрес: ул. Христо Смирненски № 36
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не

Частна детска градина 'Funky Monkey'


Адрес: бул. Никола Вапцаров 47, кв. Лозенец,
Тип детска градина: Полудневна и ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не

Палечка - частна детска ясла


Адрес: ул.„Кирил Видински” №2
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Да

Аладин - частна детска градина


Адрес: кв. Лозенец, ул. Люботрън 19
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не

Камелини Монтесори Детски Център


Адрес: Младост 1, бл.24 офис 2
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не

Алиса - частна детска градина


Адрес: ул. „ Горски пътник ” 30
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не

Омега - частна занималня


Адрес: ул. "Цветна градина" 1
Тип детска градина: Занималня София
Ясли (яслена група): Не

Академия Алует – детска школа


Адрес: ул. Луи Айер # 2
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не
RSS Feeds

Детски градини и ясли