Полезни връзки Детски градини, ясли и занимални - законодателство
Детски градини и ясли - полезни връзки
ВръзкиВръзки към закони, наредби, правилници и други документи, свързани с отглеждането и възпитанието на децата.
Покажи # 
# Връзка Посещения
1   Link   Закон за закрила на детето
Закон за закрила на детето
853
2   Link   Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
711
3   Link   Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
926
4   Link   Национална стратегия за детето 2008-2018
Национална стратегия за детето 2008-2018
1152

Детски градини и ясли