Новини Задължителна предучилищна подготовка от 5 годишна възраст

Задължителна предучилищна подготовка от 5 годишна възраст

От следващата учебна година предучилищната подготовка става задължителна за всички деца, навършили 5 години.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов сподели мнението, че въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас ще допринесе за намаляването на необхванатите и отпадащи от училище деца, както и за социализиране на децата, включително и на тези, за които българският език не е майчин. Според приетият проектозакон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, промените трябва да влезат в сила от септември.

 

Подготовката на децата за училище да е задължителна в годината, в която детето навършва петгодишна възраст и да се осъществява в подготвителни групи в детските градини и училищата, предвиждат одобрените от правителството промени.

Причините, които налагат измененията, произтичат от поетите от правителството ангажименти, както и от работната програма "Образование и обучение 2020" за изпълнение решенията на Лисабонската стратегия.

Това, което може да направи нашата страна, е да започне поетапно, постепенно включване на децата след навършване на петгодишна възраст в системата, за да може през следващите години наистина да кажем, че процентът на тези, които в последствие отпадат от училище, е все по-малък и по-малък, обясни министър Игнатов.

Той цитира данни, според които през последните години броят на отпадащите от училище деца е намалял от 25 на сто до 14 на сто.

Във връзка със задължителното въвеждане на предучилищната подготовка, в срок от една година, общините ще трябва да създадат условия за обхват на всички деца, подлежащи на задължителна подготовка, както и да осигурят безплатен транспорт за децата до детската градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на територията на съседна община. За тази година средствата, необходими и осигурени за реализация на мярката са в размер на 9 млн. лв., допълни министърът на образованието.

В законопроекта се предвижда  сериозно завишаване на глобите за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително обучение.

 

Детски градини и ясли
Знаете ли, че ...

Гибоните имат здрави палци, които ползват за да се люлеят по клоните на дърветата, но уви точно палците им създават сериозни проблеми по отношение на захвата, защото са много отдалечени от останалите пръсти и това ги прави изключително несръчни, за разлика от шимпанзетата например.

Най-четени


Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79