Новини Нови такси в детските градини в София

Нови такси в детските градини в София

Кметът на София предлага за ползване на детски ясли и детски градини да се плаща следната такса:

 

  • за седмични - 72,00 лв. на месец,
  • за целодневни - 60,00 лв. на месец,
  • за полудневни групи, при които е осигурено хранене на децата - 23,00 лв. на месец,
  • за полудневни групи, при които не е осигурено хранене на децата - 15,00 лв. на месец.

Предлага се и изменение в наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, според което в детските градини или ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите в рамките на общо 30 работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година.

За времето, през което детето не е посещавало детска градина или ясла, не се плаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

Друга промяна предвижда да не се плаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се осъществяват санитарно-хигиенни дейности, включително от 1 юни до 31 август, както и през ваканциите, определени със заповед на министъра на образованието за съответната учебна година, родителят подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и плаща такса за заявените дни.

 

Детски градини и ясли
Знаете ли, че ...

За построяването на една средно голяма къща се изразходват средно около 39 тона минерали.

Най-четени


Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79