Пловдивските детски градини разчитат на пари по международни проекти

Спасение за подобряване на ситуацията с детските градини в Пловдив се появи чрез финансирането, осигурено по европейски проекти.

 

продължава>
 

Нови места в детските градини в София

Във връзка с преобразуването на 139 ЦДГ в район "Люлин" в ОДЗ се разкриват нови групи – 1 градинска и 1 ясленска. Групите ще дадат на още 43 деца да посещават детската градина, разпределени по следния начин:

продължава>
 

Нови такси в детските градини в София

Кметът на София предлага за ползване на детски ясли и детски градини да се плаща следната такса:

продължава>
 

Записването в детски ясли само след "нощно бдение"

За поредна година записването в детските ясли в София бе възможно само за "дежурилите" цяла нощ родители. Заставането на пост от предишната вечер се оказа единсвения шанс за записване на дете в детска ясла, а много от децата останаха извън системата и този път.

продължава>
 


Страница 10 от 14

Детски градини и ясли