Детски градини и ясли

93 ОДЗ Чуден свят

Местоположение с GoogleMaps
Адрес: ул. Дебър № 16-22
Тип детска градина: ОДЗ София
Ясли (яслена група): Да
Тел.: 856 2869, 855 7042

В ОДЗ № 93 " Чуден свят" работят 3 яслени групи /за деца от 1 до 3 годишна възраст/ и 7 групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас. За тях се грижи квалифициран персонал с дългогодишен опит.
ОДЗ № 93 " Чуден свят" се помещава в 4 сгради и разполага с просторен, добре залесен двор. Условията за възпитание и образование са много добри.
Детското заведение се охранява от фирма "Егида".
Възпитанието и обучението в ОДЗ № 93 "Чуден свят" е съобразено със Закона за народната просвета, ППЗНП, образователните програми , утвърдени и одобрени от МОН. Акцентираме върху подготовката на децата за училище.
По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни услуги:

  • обучение по английски език;
  • народни танци;
  • футбол.

В ОДЗ № 93"Чуден свят" работят и творят специалисти, които уважават детската личност и обичат да бъдат заобиколени от детски усмивки и грейнали детски очи. Квалифициран детски психолог се грижи ежедневно за хармоничното развитие на децата.
За най- малките се грижат опитни медицински кадри и педагог.


Дата на добавяне: 2009-07-16 15:30:19    Посещения: 1819
RSS Feeds

Детски градини и ясли