Детски градини и ясли

70 ОДЗ Пролет

Местоположение с GoogleMaps
Адрес: ж.к. Младост 3 до бл. 307
Тип детска градина: ОДЗ София
Ясли (яслена група): Да
Тел.: 87 520 86, 8 754 134
Визия:

ОДЗ №70 "ПРОЛЕТ" е с 28 годишна история.Разположено е на площ от 5 дка сред много зеленина, дървета, цветя, храсти и площадки, оборудвани с различни детски съоражения.Сградният фонд и материално - техническата база осигуряват уютна, функционална и естетизирана обстановка за децата, които са разпределени в отделни възрастови групи.

Мисия:

В ОДЗ №70 "ПРОЛЕТ" работи екип от високо квалифицирани и професионално подготвени кадри, използващи разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение съобразно Държавните образователни изисквания, и в унисон с високите стандарти на Европейската общност и концепцията за"Учене през целия живот".
Първостепенна отговорност на колектива е подпомагане на семейството при отглеждане и възпитаване на детето, зачитане на неговото достойнство, култура, обичаи, език, убеждения.
Установените традиции, ритуали, церемонии и символика придават специфичен облик на детската градина и я отличават и издигат в публичното пространство, затвърждавайки основната й цел - да възпитава и образова утрешните граждани на България.
Предвид четирите типа фундаментално обучение посочени в доклада на Жак де Лор пред Европейската комисия по образование, ние трябва:
  • Да се научим да знаем!
  • Да се научим да правим!
  • Да се научим да живеем!
  • Да се научим да бъдем!

Дата на добавяне: 2009-07-16 15:30:19    Посещения: 2203
RSS Feeds

Детски градини и ясли
Знаете ли, че ...

На краката ни им трябва повече време да разпознаят температурата, отколкото на ръцете и затова е възможно, ако сме пипнали водата с ръка и преценим, че температурата е поносима, всъщност да изгорим краката си, които веднага след това сме потопили там.