Детски градини и ясли

3 ЦДГ Детелина

Местоположение с GoogleMaps
Адрес: ул. Хан Крум №2, с. Казичене
Тип детска градина: ЦДГ София
Ясли (яслена група): Не
Тел.: 99 952 749 995 013
ЦДГ № 3"Детелина"с.Казичане е общинска целодневна детска градина с филиал в с.
Кривина .Резпределението на петте групи е следното:в с.Казичане-І-а,ІІ и
подготвителна смесена група.Вс.Кривина-І-б и подготвителна смесена гр.
Детската градина се помещава в две приспособени сгради: в с.Казичане- в сградата на кметството,в с.Кривина в самостоятелна сграда 
На мястото на дървената къщичка се строи сграда за две групи/50 деца/
В ЦДГ № 3 работят квалифицирани учители и добър помощен персонал.
Децата се отглеждат с много любов и внимание. Педагогическият екип работи
целенасочено не само за усвояването на предвидения учебен материал,но и за
запознаване на децата с националните и фолклорните ни празници и обичаи. По желание на родителите
в следобедните режимни моменти децата изучават английски език и народни танци.

Дата на добавяне: 2009-07-16 15:33:06    Посещения: 757
RSS Feeds

Детски градини и ясли