Детски градини и ясли

Дъга - целодневна детска градина


Адрес: ул. "Филипово" №34
Тип детска градина: ЦДГ Пловдив
Ясли (яслена група): Не

Славей - обединено детско заведение


Адрес: ул. "Полк. Сава Муткуров" 40
Тип детска градина: ОДЗ Пловдив
Ясли (яслена група): Да

Космонавт - обединено детско заведение


Адрес: ул. "Гонда вода" 1
Тип детска градина: ОДЗ Пловдив
Ясли (яслена група): Да

Бреза - целодневна детска градина


Адрес: ул."Стефан и Обрейко Обрейкови" 21
Тип детска градина: ЦДГ Пловдив
Ясли (яслена група): Не

Весела - целодневна детска градина


Адрес: бул "Дунав" 67
Тип детска градина: ЦДГ Пловдив
Ясли (яслена група): Не

Марица - целодневна детска градина


Адрес: ул. "Полк. Бонев" 27
Тип детска градина: ЦДГ Пловдив
Ясли (яслена група): Не

Пролет - целодневна детска градина


Адрес: ул. "Ген. Кутузов" 4
Тип детска градина: ЦДГ Пловдив
Ясли (яслена група): Не

Захарно петле - целодневна детска градина


Адрес: ул. "Петър Шилев" 1
Тип детска градина: ЦДГ Пловдив
Ясли (яслена група): Не
RSS Feeds

Детски градини и ясли